Vanaf 1 april EMDR behandeling mogelijk.

 

Wat is EMDR en voor wie:

 

Eye movement desensitization and reprocessing is een therapeutische behandelmethode die toegepast wordt bij mensen met een trauma. Deze therapie kan ingezet worden voor mesne die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Tijdens de EMDR behandeling haal je de schokkende herinnering op. Op het moment dat je de herinnering levendig voor je ziet, heb je hem in jouw werkgeheugen geplaatst. Terwijl je de gebeurtenis voor je blijft zien, vraagt de therapeut je met je ogen  haar vingers of een lichtje te volgen.

De sessie kan nog een aantal dagen doorwerken. Veel mensen merken meteen aan het eind van een sessie al positief effect, bij anderen duurt het een aantal dagen voor er positieve effecten worden ervaren. Hoeveel sessies nodig zijn, is afhankelijk van de persoon en situatie. Na de behandeling is het normaal dat je je verrmoeidheid kan voelen en mogelijk voel je nog wat spanning in je lijf. Deze gevoelens kunnen een dag en soms meerdere dagen aanwezig zijn. Ik raad aan op op de dag van behandeling en de dagen daarna geen volle agenda te hebben, zodat jij de rust kan nemen die je nodig hebt.

Wanneer is sprake van een trauma?

Trauma heeft invloed op je stemming, er kunnen sombere gevoelens aanwezig zijn, je huilt veel,  je hebt constant spanning in je lijf, angstgevoelens, herbeleven gebeurtenis, nachtmerries, gejaagd gevoel in je lijf, duuzeligheid, woede aanvalken, slechte concentratie en gevoel dat je grip op het leven verliest. Onbehandelde trauma, kan lijden tot stress burn-out klachten en depressie.

Ik behandel expliciet alleen mensen met enkelvoudig trauma. 

Bij een enkelvoudig trauma maakte je één keer iets heftigs mee, bijvoorbeeld een ongeval, medische ingreep, overlijden van een dierbare of geweldsincident. Enkelvoudig trauma heeft één duidelijk aanwijsbare aanleiding, een opzichzelfstaand moment in je verleden dat invloed heeft op jouw psychische gezondheid. 

 

Deze heel vervelende gebeurtenis heb je nog niet goed verwerkt en dit leidde vervolgens tot een trauma. Enkelvoudig betekent niet dat dit trauma minder erg is dan een meervoudig of complex trauma.